EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

De Blessebrugschans te Blesdijke, gemeente Weststellingwerf

Cite as:

ADC ArcheoProjecten; Bouma, N.; Prangsma, N.M. ; Nijdam, L. ; Nooijen, C. ; Melkert, M.J.A. ; (): De Blessebrugschans te Blesdijke, gemeente Weststellingwerf. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zwa-498g

2009-03-19 ADC ArcheoProjecten; Bouma, N.; Prangsma, N.M. ; Nijdam, L. ; Nooijen, C. ; Melkert, M.J.A. ; 10.17026/dans-zwa-498g

Aanwijzingen voor Blessebrugschans langs de Linde in Blesdijke. In de Blesbroggepolder in Blesdijke, ter hoogte van de Blessebrug, zijn resten gevonden van de voormalige schans Blessebrug. Naast een deel van de gracht rond de schans, wijzen ook meerdere loden kogels en twee lunzen op de aanwezigheid van de schans in het plangebied. Een luns moest ervoor zorgen dat de wielen van een kanon niet van hun as afliepen. Enkele houten palen duiden vermoedelijk op de locatie van de kleine brug over de schansgracht. Het Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven is op 19 en 20 maart en op 10 augustus 2009 uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in opdracht van de provincie Fryslân. Het voornaamste doel van het Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven is bepalen of binnen het onderzoeksgebied grondsporen en vondsten aanwezig zijn van de voormalige schans Blessebrug.

Het project Blessebrugschans bestaat uit verschillende werkzaamheden. De bestaande verlande meanders van de rivier de Linde zullen worden uitgegraven en de rond 1925 gedempte gedeelten worden weer teruggebracht in het landschap. De opzet van het project Blessebrugschans is om de in het plangebied gelegen schans op een historisch verantwoorde wijze in het landschap terug te brengen.

De Blessebrugschans is aangelegd ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog in 1582 en is daarmee één van de oudste schansen van de gehele Friese Waterlinie. Een eeuw later, in de rampjaren 1672-1673, speelt de schans wederom een belangrijke rol in de verdediging van het Friese land en de Friese steden. In het boek 'Toneel des Oorlogs' uit 1675 staat de Blessebrugschans afgebeeld als een halve sterreschans. Ondanks verwoede pogingen van de bisschop van Münster, beter bekend als Bommen Berend, om Friesland binnen te vallen, bleek de Friese Waterlinie in staat om zijn invasieleger tegen te houden. En hoewel de Blessebrugschans in 1673 door Münsterse troepen werd vernield en de linie werd doorbroken, slaagde de bisschop van Münster er niet in om Friesland te veroveren.De Blessebrugschans te Blesdijke, gemeente Weststellingwerf

foto

Een project van ADC ArcheoProjecten

logo