EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Teteringen St Josephstraat. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven.

Cite as:

Tump, M. (drs.); (): Teteringen St Josephstraat. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven.. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zuu-k4ug

2008-07 Tump, M. (drs.); 10.17026/dans-zuu-k4ug

Op maandag 17 maart 2008 is een inventariserend veldonderzoek door middel van twee proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd aan de St. Josephstraat (nabij nummer 43) in Teteringen, gemeente Breda.

Het plangebied bevindt zich op een lage dekzandrug waar relatief vochtige condities heersen. In het zuiden van het plangebied is een relatief dik humeus dek aanwezig, dat voldoet aan de omschrijving van een hoge zwarte enkeerdgrond. Dit humeuze dek is in de loop van de nieuwe tijd ontstaan. Mogelijk is het plangebied opgehoogd wegens de relatief hoge grondwaterstand. In het noorden van het plangebied zijn gooreerdgronden aanwezig. De natuurlijke ondergrond is in het gehele plangebied grotendeels verstoord door zandwinningskuilen uit de 19e / 20e eeuw.

Behalve deze zandwinningskuilen zijn ook greppels aangetroffen. Van deze greppels vormt context 2 de bermsloot van (de voorganger van) de nabijgelegen St. Josephstraat, de oude doorgaande weg van Breda naar Oosterhout. De greppels context 6 en 7 komen overeen met de oude kadastrale perceelsgrens uit 1824 tussen het perceel hakhout en bouwland.

Sporen van de ontginning in de late middeleeuwen of later zijn niet aangetroffen. Ook bewoningsresten in de vorm van een laatmiddeleeuwse en/of postmiddeleeuwse boerderij met bijbehorend erf, die mogelijk verwacht werden op de kop van het perceel, zijn niet aangetroffen. Het is goed mogelijk dat deze boerderij zich wel op het perceel heeft bevonden, maar juist noordelijker of zuidelijker lag ten opzichte van het huidige onderzoeksgebied. Aangezien ook wel voorkwam dat zich per twee percelen een boerderij bevond, kan deze zich ook op het (zuidelijke) aangrenzende perceel bevonden hebben.Teteringen St Josephstraat

Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven

foto

Een project van BAAC bv

logo