EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services


Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs 2011 - versie 1.0

Cite as:

Inspectie van het Onderwijs; (): Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs 2011 - versie 1.0. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zxw-jvs6

2011-06-01 Inspectie van het Onderwijs; 10.17026/dans-zxw-jvs6

Data betreffende de kwaliteit van scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nederland.
- Algemene gegevens
- Opbrengstenoordeel
- Driejaarsgemiddelde van verschil tussen cijfer schoolexamen en centraal examen
- Opbrengstenkaart
- Adviesgegevens
- In-, door-, en uitstroomgegevens
- Examenkandidaten
- Examencijfers
- Leerlingen met indicatie LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)
- Percentage leerlingen woonachtig in armoedeprobleemcumulatiegebied
De file 'bestandsbeschrijving' geeft inzicht in de inhoud van de bovendstaande onderdelen van het bestand.
Voor analyses op de data kunnen zowel SPSS - als EXCEL files gebruikt worden. Eén bestand vormt daarop een uitzondering, namelijk het bestand met de examengegevens per vak. Dit bestand bevat te veel records (136.610) om in EXCEL te kunnen onderbrengen.

Relations