EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Archeologische data deponeer je voortaan niet meer hier in EASY.

Deponeren kan wel via de knop ‘Add data’ in het nieuwe Data Station Archaeology: https://archaeology.datastations.nl/

Lees hier meerSearch datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Holocene drift-sand activity in the Netherlands

Cite as:

Pierik, dr. H.J. (Utrecht University) (): Holocene drift-sand activity in the Netherlands. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-z2x-phq5

2017-10-27 Pierik, dr. H.J. (Utrecht University) 10.17026/dans-z2x-phq5

Deze dataset bevat een nieuw landelijk overzicht van stuifzandvoorkomen en activiteit voor de periode ca. 5000 voor Chr tot ca. 1700 na Chr in Nederland. De dataset is gebaseerd op diverse overzichtsstudies, losse veldstudies en nieuwe gegevens.
Omdat de mens een belangrijke rol speelde bij het ontstaan van stuifzanden in deze periode in Nederland, is dit nieuwe overzicht nuttig om het samenspel tussen mens en landschap in het verleden beter te begrijpen. De dataset bevat up-to-date informatie waaruit afgeleid kan worden wanneer en waar de mens het stuifzand zou hebben kunnen veroorzaakt en wanneer het stuifzand mogelijk een bedreiging vormde voor de landbouw of nederzettingen. Daarnaast kan deze dataset fungeren als historische context bij huidige stuifzanden die als waardevolle natuurgebieden worden beschouwd.

This dataset contains a new national overview of the occurrence of drift sand activity in the Netherlands from ca. 5000 BC to AD 1700. The dataset has been compiled from overview studies, field studies and new data.

kaart