EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Data Guide 3: Wegwijzer digitaal deponeren: archeologie

Cite as:

Wansleben, M. (DANS) (): Data Guide 3: Wegwijzer digitaal deponeren: archeologie. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zkf-m7r8

2008-01-01 Wansleben, M. (DANS) 10.17026/dans-zkf-m7r8

Deze Wegwijzer Digitaal Deponeren is voor verschillende doelgroepen geschikt. Enerzijds zijn er archeologische instellingen en personen met een beleidsmatige en organisatorische rol als bijvoorbeeld het bevoegd gezag, de opsteller van een programma van eisen of de directievoerder tijdens onderzoeksprojecten. Anderzijds zijn er veel onderzoekers heel pragmatisch bezig om gegevensverzamelingen aan te leggen en te analyseren. Dat gebeurt dan zowel bij het veldwerk als bij de analyse van specifieke materiaalcategorie├źn door de specialistische onderzoekers.

Het laatste deel van deze Wegwijzer vormt de handleiding voor het deponeren van datasets in EASY. Hierin wordt uitgebreid uitgelegd hoe het deponeren van een dataset in dit online archiveringssysteem van DANS in zijn werk gaat, van het registreren als gebruiker tot en met de definitieve overdracht.

Deze handleiding is inmiddels vervangen door een nieuwe versie die online op de website van DANS te bekijken is.