EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Data Guide 4: Wegwijzer digitaal deponeren historische wetenschappen

Cite as:

Tjalsma, H.D. (DANS); Dries, M. Van den (DANS); Schaaf, J.A. Van der (DANS) (): Data Guide 4: Wegwijzer digitaal deponeren historische wetenschappen. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xts-a2ey

2009-02-01 Tjalsma, H.D. (DANS); Dries, M. Van den (DANS); Schaaf, J.A. Van der (DANS) 10.17026/dans-xts-a2ey

Deze Wegwijzer Digitaal Deponeren is speciaal geschreven voor personen of organisaties die hun bestanden weilig willen archiveren en toegankelijk maken voor verder wetenschappelijk onderzoek. DANS biedt de faciliteiten om dat te doen. Databestanden kunnen snel en eenvoudig ge-upload worden via het Electronic Archiving System – EASY.
Het eerste gedeelte geeft algemene informatie over DANS, de specifieke functies van EASY en digitale duurzaamheid. De gids behandelt vervolgens juridische aspecten van het deponeren van wetenschappelijke data. Het gaat daarbij zowel om de rechten als de plichten van de schenker en de gebruiker van data. Het laatste gedeelte is praktisch van aard en biedt een stap-voor-stap handleiding voor het feitelijk deponeren van databestanden.

Deze handleiding is inmiddels vervangen door een nieuwe versie die online op de website van DANS te bekijken is.