EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Gerard vanden Vivre: Dialogues Flamen-Françoys, traictants du fait de la marchandise = T'samen-sprekinghen in Duytsch ende Fransoys (1642)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der (): Gerard vanden Vivre: Dialogues Flamen-Françoys, traictants du fait de la marchandise = T'samen-sprekinghen in Duytsch ende Fransoys (1642). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zsb-acsv

2017 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-zsb-acsv

Dialogves Flamen-Françoys, traictants du fait de la Marchandise. Recueilliz par Gerard de Vivre. T'samen-sprekinghen in Duytsch ende Fransoys, tracterende van den handel der Koopmanschappen. Versamelt door Gerard vanden Vivre. Tot behulp der Ionckheydt zijn de Letteren, die inde Fransoysche tale niet ghepronunceert en worden, ofte ymmers maer ten halven onderteeckent met kruyskens of puncten. Op nieus oversien, ende verbetert. Tot Delf, Ghedruckt, by Ian Pietersz VVaalpot, aen't Marct-velt inde Druckery, Anno 1642.

Relations

image
  
image
Titelblad    Index
 
image