EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Landschapskaarten en hoogtemodellen naar periode en diepte voor archeologisch gebruik in Holoceen-afgedekte delen van Nederland

Cite as:

Cohen, Dr K.M.. (Universiteit Utrecht) (): Landschapskaarten en hoogtemodellen naar periode en diepte voor archeologisch gebruik in Holoceen-afgedekte delen van Nederland. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zck-y7ww

2017 Cohen, Dr K.M.. (Universiteit Utrecht) 10.17026/dans-zck-y7ww

Ten behoeve van gebruik in een later door de opdrachtgever, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) op te zetten digitaal portaal met informatie voor archeologische professionals (2018: Landgebruik in Lagen; lil.rce.rnatoolset.net), zijn een landsdekkend kaartbestand (T0123.shp) met begraven landschappen uit de laatste 14.000 jaar en een bijbehorende serie paleohoogtemodellen gemaakt (2014-2017: deze dataset).
De kartering bestrijkt vier archeologisch relevante tijdsneden en verwerkt daartoe bestaande digitale geologische kaartbestanden zoals die door de betrokken partijen, TNO - Geologische Dienst van Nederland (TNO-GDN), de Universiteit Utrecht (UU) en Deltares, worden onderhouden. Naast deze digitale bestanden was ook de geautomatiseerde wijze van productie (een serie scripts) onderdeel van het voltooide product en deze dataset.
De dataset bevat de GIS bestanden van deze kaarten (digitaal eindproduct), de rapporten bij de bestanden (documentatie van het vervaardigingsproces, beschrijving van legenda en gebiedsindelingen), kopieën van de uitgangsbestanden (digitaal bronmateriaal), en bestanden die de gevolgde workflow digitaal vastleggen (ArcGIS ToolSet.MBX met data-combinatie modellen, scripted-workflow).

==

For use in a knowledge portal of the Netherlands' cultural heritage agency (RCE) aiming at archaeological professionals (2018: lil.rce.rnatoolset.net), a multi-layered national set of landscape maps and palaeoelevation models was made for the Netherlands’ former coastal and delta plain landscapes over the last 14,000 years (2014-2017: this dataset).
The map products cover four time slices, following an archaeological division scheme. The mapping made use of existing digital geological dataset as maintained at TNO - Geological Survey of the Netherlands (TNO-GDN), Utrecht University (UU) and Deltares. Besides the digital maps, also the automated production method (scripted, i.e. reproducible) is part of the finished product and this dataset.
The data set contains the GIS data that stores the maps (the end product), the set of reports spawned by the project (documentation of the production work flow, description of the legend and areal partitioning), copies of the ruling versions of the input digital map data (source data), and files that store the work flow digitally (ArcGIS ToolSet.MBX with processing-models: the scripted workflow).
The technical reports are in Dutch. Appendix 5 (‘Bijlage 5’) is a reprint of a paper in English, giving the project rationale and a basic description of the maps and palaeoDEMs.

Relations
is referenced by
conforms to

kaart