EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Jan Swammerdam: Ephemeri vita of afbeeldingh van 's menschen leven (1675)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der (): Jan Swammerdam: Ephemeri vita of afbeeldingh van 's menschen leven (1675). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xns-s478

2017 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-xns-s478

Ephemeri Vita Of afbeeldingh van ’s Menschen Leven, Vertoont in de Wonderbaarelijcke en nooyt gehoorde Historie van het vliegent ende een-dagh-levent Haft of Oever-aas. Een dierken, ten aansien van sijn naam, over al in Neerlandt bekent: maar het welck binnen de tijt van vijf uuren groeyt, geboren wordt, jongh is, twee-maal vervelt, teelt, eyeren leght, zaat schiet, out wordt, ende sterft. Waar in, als oock ontrent, verscheyde andere Dierkens, veele ongehoorde, ende tot noch toe verborgene wonderen, tot kennisse Godts, ende onses selfs, uyt de natuur ondeckt worden.
Alles deur den Autheur met Figuren na het leeven afgebeelt. Hier is achter bygevoeght, Een grondige en noyt gehoorde verhandeling van den waaren stant des menschen, soo voor als na sijn val. Door Johannes Swammerdam, Amst. Med. Dr. t’Amsterdam, By Abraham Wolfgang, Boeckverkooper, Op het Rockin, by de Beurs, 1675.

Relations

image
  
image
Titelblad    afb. p. 419
 
image