EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Heyman Jacobs: Den schat der armen oft een medecijn-boecxken (1626)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der (): Heyman Jacobs: Den schat der armen oft een medecijn-boecxken (1626). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-24m-cdg6

2017 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der 10.17026/dans-24m-cdg6

Den Schat der Armen Oft een Medecijn-Boecxken, dienstelijck voor alle Menschen, inhoudende hoemen sijne ghesondtheydt onderhouden sal. Daer by veelderhande simpele Remedien ende Medicamenten, om veelderhande sieckten met cleyne costen seer lichtelijck te ghenesen. Ende wat daer voorts meer in te lesen is, dat vindtmen aen de ander zijde. Opera Heym. Iacobi. Ad laudem & gloriam Dei. Een wijs Philosooph seydt, Dat de ghesondtheydt eenen onbekenden rijckdom is, maer is aenghenamer den ghenen die van een sware sieckte ghenesen zijn, als die noyt sieck oft cranck geweest hebben. Op een nieuw oversien, verbetert ende vermeerdert. T’ANTWERPEN, By Hieronymus Verdussen inde Camerstraet inden rooden Leeuw. 1626.

Relations

image
  
image
Titelblad    p. 13
 
image