EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

S[imon] d[e] V[ries], Historisch Verhael van ’t Leven en Oorlogs-Bedryf van de Heer Christoph Bernhard van Galen (1679)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der (): S[imon] d[e] V[ries], Historisch Verhael van ’t Leven en Oorlogs-Bedryf van de Heer Christoph Bernhard van Galen (1679). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xkh-zedx

2016 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-xkh-zedx

Historisch Verhael van ’t Leven en Oorlogs-Bedryf van de Heer Christoph Bernhard van Galen, Bischop van Munster, Vorst des H. Roomschen Rijcks, Administrator tot Corvay, Burgh-graef tot Strombergh, Heer tot Borckelo, enz. Vervattende sijne Geboorte, Opkoomst, Regeeringh en Doodt, nevens veele Aenmerckenswaerdige Saecken omtrent deselve. Uyt de voornaemste soo Buyten als Binnenlandsche Schrijvers, en eenige Berighten van aensienlijcke Persoonen kortlijk by een gebraght. Door S. d. V. Met Koopere Plaeten verciert. t’Amsterdam, by J.B. Boeckverkooper, in de Kalverstraet. Anno 1679.

Relations

image
  
image
  
image
Inhoud, 1e pagina    Portret    p. 1
 
image