EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

De Arabische Alkoran (1641)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der (): De Arabische Alkoran (1641). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x88-7m4j

2016 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der 10.17026/dans-x88-7m4j

De Arabische Alkoran, Door de Zarazijnsche en de Turcksche Prophete Mahometh, In drie onderscheyden deelen begrepen: van der Turcken Religie, Ghelove, Aelmoessen, Vasten, Ghebeden, Bedevaert na Mecha, met t’samen sijn Gods-diensten, ende Ceremonien, Wetten ende Rechten. Wt de Arabische spraecke, nu nieuwelijcks in Hooghduytsch ghetranslateert, met t’samen een aenhanghende Voor-reden, door Salomon Swigger, Prediker der Kercken tot Noorenbergh. Ende wederom uyt het Hooghduytsch in Nederlantsche spraecke ghestelt.
Gedruckt voor Barent Adriaensz. Berentsma, Boeck-verkooper tot Hamburgh, 1641.

Relations

image
Titelblad
 
image