EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen 'Plangebied Buiten de Waterpoort 2 - 6', Gorinchem, Gemeente Gorinchem

Cite as:

Bosch, J. E. van den (SOB Research) (): Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen 'Plangebied Buiten de Waterpoort 2 - 6', Gorinchem, Gemeente Gorinchem. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xd7-bbpn

2014-03-01 Bosch, J. E. van den (SOB Research) 10.17026/dans-xd7-bbpn

In het kader van een vergunningverlening werd, ten behoeve van de ontwikkeling van Plangebied Buiten de Waterpoort 2 - 6 te Gorinchem (Gemeente Gorinchem), een Archeologisch Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen uitgevoerd.