EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Echt Omstandig Verhaal, Wegens het tot Curacao in de Lugt Gespronge Hollands Schip van Oorlog (1778)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der (): Echt Omstandig Verhaal, Wegens het tot Curacao in de Lugt Gespronge Hollands Schip van Oorlog (1778). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2xg-y3pn

2016 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-2xg-y3pn

Echt Omstandig Verhaal, Wegens het tot Curacao in de Lugt Gespronge Hollands Schip van Oorlog, Alphen: Voerende 36. Stukken Kanon, en Bemand met 230 Koppen, wordende Gecommandeert door den Wel Edele Hoog-Geboore en Gestrenge Heere Capitein G. W. H. Baron van der Feltsz: Beneffens de verdere droevige Gebeurtenissen aldaar voorgevallen, op den 15. September dezes Jaars, 1778. Verrykt met een Nette Lyst, der gesneuvelde Perzoonen, en bekoomen Schaaden, zynde verders vercierd met eenige Graf-Schriften in Dicht-Maat, ter Eere der zo Ongelukkig gesneuvelde Officieren. Te Amsterdam, By Dirk Schuurman, Boekverkoper, in de Jonge Roelof-Steeg, 1778.

Relations

image
Titelblad
 
image