EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

E.A. van Dooregeest en C.A. Posjager: Den Ryper Zee-Postil, Bestaende in XXII. Predicatien toegepast op den Zeevaert (1699)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der (): E.A. van Dooregeest en C.A. Posjager: Den Ryper Zee-Postil, Bestaende in XXII. Predicatien toegepast op den Zeevaert (1699). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xvz-wcap

2016 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-xvz-wcap

Den Ryper Zee-Postil, Bestaende in XXII. Predicatien toegepast op den Zeevaert, tot onderwijsinge, vermaninge en vertroostinge in de ware godsaligheyt voor allerley Zeevarende lieden; dog voornamentlijk voor die gene, welk op den Haring en Walvisvangst uitgaen, Verrykt met verscheydene Christelyke gebeden ende dankseggingen na gelegentheyt van dese Neeringen geschikt. Mitsgaders nog een korte beschryvinge aengaende de opkomst van Holland; ende de Goddelyke en wonderlyke bewaring en zegening des zelfs, waer in in 't besonder ook gehandelt word van 't Eyland met zyn Dorpen, als Schermer, Graft, Schermerhorn en de Rijp, als ook van den Aerd, Zeden en Neeringen deser plaetsen, dog voornamentlyck rakende de eerste oorspronck, en ware gelegentheyt der Haring en Walvisvangst. Door E.A. van Dooregeest en C.A. Posjager. t'Amsterdam. By Jacobus van Nieuweveen, Boekverkooper op de Nieuwendijk, op de hoek van de Nieuwestraat. 1699.

Relations

image
  
image
Frontispice    p. 269
 
image