EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Marten Jansen: Kort, doch Echt-Verhaal van Commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip ... Waar by nog Copia, van een Brief van Comm. Hidde Dirks Kat ... geschreeven uit Straat-Davids (1778, Leeuwarden)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der (): Marten Jansen: Kort, doch Echt-Verhaal van Commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip ... Waar by nog Copia, van een Brief van Comm. Hidde Dirks Kat ... geschreeven uit Straat-Davids (1778, Leeuwarden). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xt8-dayd

2016 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-xt8-dayd

Kort, doch Echt-Verhaal van Commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip, genaamd het Witte Paard, en nog Negen andere Scheepen, dewelke alle Verongelukt zyn, in Groenland, door de bezetting van ’t West Ys, ten Jaare 1777. Men treft in dit Verhaal aan, de wonderlyke behouding van verscheidene Menschen op een Ysschots, waar meede zy eenige Mylen door de Ysbergen zyn heen gedreeven: En andere zeldzaame Ontmoetingen hun al verder voorgekoomen. Waar by nog Copia, van een Brief van Comm. Hidde Dirks Kat, aan zyn Huisvrouw, geschreeven uit Straat-Davids, behelzende meede haare Ongelukken en Rampen op Reis geleden. Te Leeuwarden, By G. Tresling, Boekverkoper in de Peperstraat, 1778.

Relations

image
  
image
Titelblad    p. 19
 
image