EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Marten Jansen: Kort, doch echt-verhaal van commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip (1778, Amsterdam)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der (): Marten Jansen: Kort, doch echt-verhaal van commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip (1778, Amsterdam). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2a7-nrs4

2016 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-2a7-nrs4

Kort, doch Echt-Verhaal van Commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip, genaamd Het Witte Paard, en nog Negen andere Scheepen, dewelke alle Verongelukt zyn, in Groenland, door de bezetting van ’t West Ys, ten Jaare 1777. Men treft in dit Verhaal aan, de wonderlyke behouding van verscheidene Menschen op een Ysschots, waar meede zy eenige Mylen door de Ysbergen zyn heen gedreeven: En andere zeldzaame Ontmoetingen hun al verder voorgekoomen. Gedrukt voor den Autheur. Te Amsterdam, by Nicolaas Byl, Boekverkooper, op den Nieuwendyk, by de Gravestraat. 1778.

Relations

image
Titelblad
 
image