EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Sebastiaen Franck: Van den Grouwelijcken Laster der Dronckenheyt Die in dese tijden gheweldelijck regneert (1621)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der (): Sebastiaen Franck: Van den Grouwelijcken Laster der Dronckenheyt Die in dese tijden gheweldelijck regneert (1621). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zex-r6yv

2016 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der 10.17026/dans-zex-r6yv

Van den Grouwelijcken Laster Der Dronckenheyt Die in dese tijden gheweldelijck regneert, Wat Overvloedicheyt, Suypen ende toedrincken, voor Iammer, Onraet, schade der Zielen ende des Lijfs, oock Armoet ende schadelijcken Nooden met hem brenght. Grondelijcke Onderrichtinghe, ende Raedt wt Goddelijcker Schrift door Sebastiaen Franck. [...] Tot Norden. By Pieter Arentsz. Ordinaris Boeckdrucker aldaer, Anno 1621.

Relations

image
Titelblad
 
image