EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services


Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

A.D. Tushingham Collection

Cite as:

Non-Professional Archaeological Photographs Project, (NPAPH) (): A.D. Tushingham Collection. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zuh-hrg6

2016-05-30 Non-Professional Archaeological Photographs Project, (NPAPH) 10.17026/dans-zuh-hrg6

Deze collectie dia’s is afkomstig van de Canadese archeoloog A. Douglas Tushingham (1914-2002). Hij studeerde aan de University of Toronto en de University of Chicago om vervolgens zijn doctoraat te behalen aan de University of Chicago (1948). Na enkele jaren Hebreews en Exegese te hebben gedoceerd aan de Divinity School en Palestijnse archeologie aan de Oriental Instititute (beide onderdeel van de University of Chicago), werd hij Annual Professor and Director of the American School of Oriental Research in Jeruzalem (1950-1953). Daarna was hij respectievelijk verbonden aan Queen’s University in Kingston en aan de Department of Near Eastern Studies aan de University of Toronto.
Naast deze posities aan universiteiten, had Tushingham ook diverse functies in de museumwereld, waaronder het Rockefeller Museum te Jeruzalem en de Royal Ontario Museum of Archaeology in Toronto.
Van 1951 tot 1953 trad hij op als ‘Assistant Director’ van de opgravingen in Dhiban, Jordanië. Tegelijkertijd was hij betrokken bij het Dode Zeerollen-onderzoek. In 1952, 1953 en 1956 was hij ‘Assistant Director’ van de Jericho opgravingen, die geleid werden door Kathleen Kenyon. Van 1962 tot 1967 fungeerde Tushingham als ‘Associate Director’ van de British-Canadian-French Joint Expedition to Jerusalem.

De dia’s die hier worden getoond zijn gemaakt tijdens de opgravingscampagne in Tell es-Sultan, het oude Jericho, die tussen 1952 en 1958 plaatsvond en werd geleid door Kathleen Kenyon. De beschrijvingen van de dia’s zijn van de hand van Tushingham zelf en dateren uit de jaren ’50.

De foto's van Tushingham betreffende Jeruzalem worden later in 2016 nog aan deze dataset toegevoegd.

Relations
is referenced by