EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Belevingsonderzoek Interbestuurlijke verhoudingen

Cite as:

Broer, drs. J.T.B. (Decisio) (): Belevingsonderzoek Interbestuurlijke verhoudingen. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zar-h6rr

24 mei 2016, 2016-05-24 Broer, drs. J.T.B. (Decisio) 10.17026/dans-zar-h6rr

Onderzoek door Decisio in opdracht van het het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de beleving van de interbestuurlijke verhoudingen in Nederland. Hiervoor worden ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen en rijksambtenaren bevraagd. Het onderzoek wordt sinds 2006 om de twee jaar gedaan. De hier geĆ¼ploade gegevens betreffen de editie 2016, waarbij tevens is gekeken hoe de beleving van de verhoudingen zich ontwikkelt ten opzichte van voorgaande jaren.