EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services


Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Tijdsbestedingsonderzoek 2011 - TBO 2011 v2

Cite as:

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (): Tijdsbestedingsonderzoek 2011 - TBO 2011 v2. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zmp-jj2x

2011 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 10.17026/dans-zmp-jj2x

Dit is versie 2 van het TBO 2011. De wijzigingen t.o.v. versie 1 staan beschreven in 'Documentatierapport Dans TBO 2011.pdf' (tabblad Data files).
-------------------------------------------------------------------------------------
Het tijdsbestedingsonderzoek (TBO) is een onderzoek naar de besteding van het tijdsbudget van de Nederlandse bevolking. De deelnemers van het onderzoek, die door middel van een random-selectie worden bepaald, houden 7 dagen lang in dagboekjes hun activiteiten bij. Het voordeel hiervan is dat het beeld waar mensen hun tijd aan besteden zo waarheidsgetrouw mogelijk is. Juist tijdsbesteding die meestal onopgemerkt blijft, zoals huishouden, sociale contacten, lezen, vrijwilligerswerk of eten en slapen, wordt zichtbaar. Daarnaast zijn de dagboekjes onontbeerlijk voor antwoord op vragen als: wanneer wordt er het meeste gewerkt, waarin verschilt een weekdag van een weekenddag.

Dit onderzoek heeft dezelfde onderzoeksopzet als TBO 2006 en is uitgevoerd conform de HETUS-richtlijnen.

De data van alle voorgaande Tijdsbestedingsonderzoeken kunnen ook via DANS EASY aangevraagd worden.

Relations