EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

WoON2015: release 1.0 - WoonOnderzoek Nederland 2015

Cite as:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (): WoON2015: release 1.0 - WoonOnderzoek Nederland 2015. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xbt-qc5c

2016-04 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 10.17026/dans-xbt-qc5c

Onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen.

In het WoON komt informatie over huishoudenssituatie, huidige en gewenste woonsituatie, woonlasten en inkomens samen. Hiervoor werden bijna 63.000 huishoudens ge├źnqueteerd, waarna deze gegevens zijn verrijkt met gegevens van o.a. de Gemeentelijke Basis Administratie- GBA en de Belastingdienst.

BZK ontwikkelde het WoON2015 in samenwerking met CBS. Uitlevering van het WoON-databestand vindt plaats volgens de richtlijnen van het CBS. Daarom is de viercijferige postcode niet opgenomen in dit bestand. Bovendien bevat het WoON te weinig respondenten om betrouwbare analyses te doen op dit lage regionale niveau.

De viercijferige postcode heeft alleen waarde voor het definieren van gebieden op basis van postcodeclusters, of voor het koppelen van extra kenmerken aan het WoON-bestand. Indien hieraan behoefte is kan contact worden opgenomen met BZK (postbus.wooninfo@minbzk.nl), om te overleggen of zij deze clustering of koppeling kunnen uitvoeren.

Daarnaast is de postcode wel toegankelijk on site of via remote access faciliteiten bij het CBS.

Release 1.0 is de eerste versie van het WoON2015-databestand. Op basis van deze versie is de publicatie 'Wonen in beweging' opgesteld. Hierin worden de belangrijkste resultaten uit deze editie van het Woononderzoek weergegeven. Wanneer daar aanleiding toe is zal een een gecorrigeerde of aangevulde versie worden aangeboden.

Relations