EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Definitieve opgraving, Beusichemseweg 138 te ‘t Goy

Cite as:

Hoven, drs. E. (Synthegra B.V.) (): Definitieve opgraving, Beusichemseweg 138 te ‘t Goy. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xq7-xxk7

2016-01-25 Hoven, drs. E. (Synthegra B.V.) 10.17026/dans-xq7-xxk7

De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen ontwikkeling van een ligboxenstal. Er is een werkput van 20 x 42 m volledig onderzocht. Het archeologisch onderzoek is tussen 30 september en 05 oktober 2015 uitgevoerd.

Het archeologisch onderzoek diende uitgevoerd te worden door middel van een opgraving, naar aanleiding van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek, gebaseerd op een selectiebesluit door de bevoegde overheid.

Resultaten
Tijdens de opgraving is gebleken dat er goed geconserveerde sporen van nederzettingen aangetroffen zijn. Er zijn duidelijke structuren uit de late ijzertijd/vroeg Romeinse tijd, bestaande uit spiekers, een afrastering en
een platform aangetroffen. Uit de middeleeuwen is een minimaal 15 m lang en circa 6 m breed woonstalhuis onderzocht. Naast deze structuren zijn er nog uit de middeleeuwen daterende greppels, die qua ligging met
het huis corresponderen, gevonden. Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk, dierlijk bot en metaal.