EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Bestand Bodemgebruik - BBG Mutatiereeks 1996-2010

Cite as:

Centraal Bureau voor de Statistiek; Kadaster (): Bestand Bodemgebruik - BBG Mutatiereeks 1996-2010. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xd3-rp95

2015 Centraal Bureau voor de Statistiek; Kadaster 10.17026/dans-xd3-rp95

Iedere twee à drie jaar publiceert het CBS een bestand van het bodemgebruik (BBG), de meest recente nu is van het verslagjaar 2010. De bestanden van het BBG zijn samengevoegd in één GIS-bestand. Dit zijn de bestanden geweest van 1996, 2000, 2003, 2006, 2008 en 2010. Die van 2003, 2006, 2008 en 2010 zijn gearchiveerd in EASY.
Bij iedere productie verbetert het CBS ook gebieden waarvan is geconstateerd dat die de vorige keer niet correct geïnterpreteerd waren. Deze veranderingen worden aangemerkt als 'correctie', ten onderscheid van echte 'wijzigingen'.
Bij het vergelijken van het bodemgebruik in de tijd over meerdere jaren zorgen deze correcties voor wijzigingen in het bodemgebruik die niet overeenkomen met echte wijzigingen in het terrein. Om te komen tot BBG-bestanden die wél geschikt zijn voor vergelijkingen over langere periodes, waarin alle wijzigingen en correcties op juiste wijze zijn verwerkt, is door het CBS een methode ontwikkeld. Het resultaat hiervan vindt u in deze dataset. Het benadert de werkelijkheid beter dan de losse bestanden van de verschillende verslagjaren.
Om inzicht te geven in de gebruikte methode bevat het hierin geplaatste Documentatierapport Dans-Easy: Methodebeschrijving Mutatiereeks BBG 1996-2010 een samenvatting van de bewerking van de GIS-bestanden.

Met dit bestand zijn ontwikkelingen in de tijd beter te volgen. De onterechte effecten van correcties zijn eruit gehaald en de correcties zijn toegepast op alle verslagjaren waar deze betrekking op hebben. Op microniveau kan het bestand er nog steeds rafelig uitzien.

DANS en het Kadaster werken samen met betrekking tot het duurzaam archiveren en beschikbaarstellen van topografische en kadastrale kaarten voor studiedoeleinden en voor wetenschappelijk onderzoek.
Het betreft de volgende topografische bestanden: TOP50Vector, TOP250Raster, TOP50Raster, TOP25Raster, de Kadastrale Kaart, TOP10NL, TOP50Vector, TOP50NL, en TOP10Vector.
Zie ook het overzicht van de Kadasterbestanden die via DANS beschikbaar zijn.
De meest actuele versies van de Kadasterbestanden kunnen direct gedownload worden via de website van Publieke Dienstverlening op de Kaart - PDOK.

In het informatieblad vindt u meer informatie over toegang tot het Bestand Bodemgebruik.

Relations