EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Onderzoek Nationale Dodenherdenking

Cite as:

de Regt, dr. S. (Utrecht University) (): Onderzoek Nationale Dodenherdenking. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x8u-fkzx

2015-05-04 de Regt, dr. S. (Utrecht University) 10.17026/dans-x8u-fkzx

Op 4 mei 2015 heeft een onderzoek plaatsgevonden onder de bezoekers van de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Doel was te onderzoeken wat het effect was van nationale herdenkingen op onder andere gevoelens van nationale verbondenheid. Om dit goed in kaart te kunnen brengen zijn zowel vragenlijsten afgenomen voor de start van de Nationale Dodenherdenking als na afloop van de Nationale Dodenherdenking. Om selectie-effecten te kunnen onderzoeken zijn ook vragenlijsten afgenomen bij mensen die de Nationale Dodenherdenking niet bijgewoond hebben. In totaal hebben 745 mensen aan dit onderzoek meegewerkt.