EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Echt-Susteren Echt Susterderweg Begeleiding

Cite as:

Müller, A. (ADC ArcheoProjecten) (): Echt-Susteren Echt Susterderweg Begeleiding. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-269-8x6w

2015-09 Müller, A. (ADC ArcheoProjecten) 10.17026/dans-269-8x6w

ADC ArcheoProjecten heeft van 6 tot en met 7 december 2012 en van 13 tot en met 17 juni 2013 een Archeologische Begeleiding uitgevoerd op de locaties Susterderweg en Ijsstraat te Nieuwstadt. In het plangebied wordt in een tracé de bestaande weg geherprofileerd en aan de westzijde voorzien van een parallel gelegen fietspad, van elkaar gescheiden door een groenstrook.
Het veldwerk is in twee fasen uitgevoerd. Tijdens fase 1 zijn twee werkputten (wp 1 en 2) aangelegd ten westen van en parallel aan de Susterderweg, met een gezamenlijke lengte van 503 m, variërend in breedte van 4 tot 5 m, in totaal 2252 m2. Tijdens fase 2 is een werkput (wp 3) aangelegd ten westen van en parallel aan de Ijsstraat, 357 m lang, variërend in breedte van 4,5 tot 6 m, in totaal 1778 m2.
Tijdens de begeleiding zijn sporen uit de Bronstijd en de Romeinse tijd. De archeologisch resten bestaan uit aardewerk,enkele grondsporen en verbrand organisch materiaal (verbrand bot en houtskool). Door de beperkte omvang van het tracé is het niet helemaal duidelijk wat de aard van de vindplaats is (het is niet mogelijk om structuren te reconstrueren), maar zeer waarschijnlijk betreft het een nederzettingsterrein uit de Bronstijd en de Romeinse tijd. Daarnaast zullen buiten het tracé (dus buiten het plangebied) nog meer sporen uit deze twee perioden aanwezig zijn. Deze informatie is zeer waardevol voor toekomstige ontwikkelingenEcht-Susteren, Nieuwstadt, Susterderweg en IJsstraat (Gemeente Echt-Susteren)

Een archeologische begeleiding

foto

Een project van ADC ArcheoProjecten

logo