EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Cultuurhistorische Elementenkaart Uiterwaarden Rivierengebied

Cite as:

Popta, drs. Y.T. van (University of Groningen); Arnoldussen, dr. S. (University of Groningen) (): Cultuurhistorische Elementenkaart Uiterwaarden Rivierengebied. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zx3-t2cy

2015-04-01 Popta, drs. Y.T. van (University of Groningen); Arnoldussen, dr. S. (University of Groningen) 10.17026/dans-zx3-t2cy

Dit is het rapport en de volledige dataset behorende tot de Cultuurhistorische Elementenkaart van de Uiterwaarden in het bedijkt Rivierengebied van Nederland (CEUR). Dit project is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en vormt een aanvulling op de archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied (UIKAV; Cohen et al., 2014). Om voor de jongste perioden tot een archeologische verwachting te komen die aansluit bij het veranderd landgebruik van deze gebieden, is voor de UIKAV een groot aantal cultuurhistorische elementen en structuren ontsloten. Deze zijn overgenomen van historische (rivier)kaarten, die vanaf het eerste kwart van de 19e eeuw een steeds grotere precisie en geschiktheid tonen. Binnen het UIKAV-project werd besloten om voor twee pilotgebieden (gemeenten Deventer en Nijmegen) alle cultuurhistorische elementen (sluizen, duikers, veerstoepen etc.) te digitaliseren, om zo de zeggingskracht van deze puntelementen in de cultuurhistorische rivierlandschappen van de historische perioden te tonen. Hierbij werd tevens besloten om geen datasets jonger dan 1860 te betrekken. Deze twee beslissingen (beperking tot twee pilotregio’s en buiten beschouwing laten kaartmateriaal vanaf 1860) lieten een enorm potentieel aan cultuurhistorische waarden onderbelicht en onbenut. Binnen het UIKAV-project is daarom gewezen op de meerwaarde van de opname van zo veel mogelijk cultuurhistorische elementen in de uiter-waarden (Cohen et al. 2014, 38). Het huidige rapport en de bijbehorende dataset voorzien zodoende in het op ruimere schaal (buiten de pilotgebieden, voor het hele UIKAV-werkgebied aangevuld met de loop van de Maas van Mook tot en met de grens met België) en met grotere tijdsdiepte (tot aan 1960) een nog grotere diversiteit aan cultuurhistorische bronnen integraal te ontsluiten.

De bestandsformaten zijn ESRI shapefiles, layer files en pdf-bestanden en bestaan uit:

- Cultuurhistorische elementen (.shp: punten, lijnen, polygonen)
- Verstoringen (.shp: polygonen)
- Rivierlopen (.shp: polygonen)
- Bijbehorende layer files met legendaopmaak (.lyr)
- Atlas: Cultuurhistorische Elementenkaart Uiterwaarden Rivierengebied: 131 kaartbladen op A3-formaat (.pdf)
- Rapport: Van Popta, Y.T., & S. Arnoldussen, 2015. "Van peilschaal tot steenfabriek. Cultuurhistorische elementenkaart uiterwaarden rivierengebied".

Ten behoeve van de duurzaamheid en de toegankelijkheid op de lange termijn zijn de shapefiles door DANS geconverteerd naar het uitwisselformaat MIF/MID.
Zowel deze uitwisselformaten als de aangeleverde shapefiles en layerfiles zijn beschikbaar gesteld. De oorspronkelijke aanlevering staat in de subfolder 'original'.

Relations
references