EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Warmond - Wasbeeklaan

Cite as:

Doesburg, Drs J. van (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed); Heiden, Drs M.J. van der (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) (): Warmond - Wasbeeklaan. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x7y-xavp

2013 Doesburg, Drs J. van (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed); Heiden, Drs M.J. van der (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 10.17026/dans-x7y-xavp

Het archeologische onderzoek aan de Wasbeeklaan, gemeente Teylingen, heeft aangetoond dat hier in de late middeleeuwen een ronde versterking heeft gelegen. Deze versterking moet de voorganger zijn van het nabijgelegen, eveneens verdwenen huis Oud Alkemade. Van de versterking resteerde een met klei opgehoogd platform met een diameter van ca. 40 m, omgeven door twee concentrische lage wallen en ondiepe grachten. Op het platform zijn geen gebouwresten aangetroffen. Wel is op het perceel een pakket middeleeuws baksteenpuin gevonden. Wat er op het perceel heeft gestaan, kan mogelijk worden afgeleid uit een achttiende-eeuwse bron. Onderzoeker J. le Francq van Berkhey maakte in 1751 melding van de vondst van een ronde bakstenen donjon met 2-2,5 m dikke muren op een terrein bij Oud Alkemade. Opvallend is dat het door hem vastgestelde baksteenformaat overeenkomt met dat van de bij de waarnemingen aangetroffen bakstenen. Dat er geen resten van de toen veronderstelde toren zijn teruggevonden, is waarschijnlijk het gevolg van de sloop van het muurwerk direct na de vondst. Het schaarse vondstmateriaal dateert de versterking in de periode 1225-1400.Wallen en grachten aan de Wasbeeklaan


Archeologische waarnemingen Warmond-Wasbeeklaan 31, najaar 2012


Rapportage Archeologische Monumentenzorg 220

foto

Een project van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed