EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

e-depot voor de Nederlandse archeologie (EDNA) bij DANS

Cite as:

Hollander, Drs. H. (DANS) (): e-depot voor de Nederlandse archeologie (EDNA) bij DANS. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xk5-n3me

2015-01-13 Hollander, Drs. H. (DANS) 10.17026/dans-xk5-n3me

Op 12 januari 2015 heeft DANS een nieuwe website gekregen. Als vast onderdeel van DANS leest u meer informatie over EDNA op de vernieuwde website. De website www.EDNA.nl stopt, bezoekers worden automatisch doorgeleid naar http://dans.knaw.nl/nl

Deze dataset archiveert de oude edna website zodat de achtergrondinformatie beschikbaar blijft voor geïnteresseerden. Na het downloaden en uitpakken van de zip, opent u met uw browser de index.html en komt u op de oude hoofdpagina. De documenten zijn opgeslagen in een statische versie (december 2014), links zijn mogelijk daarom niet meer werkend.

Het e-depot Nederlandse archeologie (EDNA) is een samenwerking tussen DANS en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is ondergebracht bij het nationaal data archief DANS.

Doelstelling
Het e-depot bij DANS heeft als doel het duurzaam archiveren en beschikbaar stellen van archeologische onderzoeksdata en de kennis hierover uitdragen. Onder onderzoeksdata verstaan we zowel de gegevens van archeologisch onderzoek (kaartmateriaal, databases, foto's, dagrapporten) als ook de eindrapportages. Onderzoek in de breedste zin van het woord, van booronderzoek tot definitieve opgraving, van specialistisch onderzoek tot proefschrift. Het e-depot is er voor alle digitale archeologische data!

Het complete deponeer overzicht per organisatie vindt u op de Thematische collectie: Verzamelpagina Archeologie (zie link bij 'Relation' hieronder).
Op dit moment (januari 2015) is 80% van de data openbaar toegankelijk.

Relations
conforms to