EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CoreTrustSeal 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Onderzoek Bevrijdingsfestivals 2014

Cite as:

de Regt, dr. S. (Universiteit Utrecht) (): Onderzoek Bevrijdingsfestivals 2014. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-23e-bbp6

2014-05-05 de Regt, dr. S. (Universiteit Utrecht) 10.17026/dans-23e-bbp6

Op 5 mei 2014 is er een groot onderzoek geweest onder bezoekers van Bevrijdingsfestivals. Deze festivals worden georganiseerd met het idee jongeren te betrekken bij vrijheid en het vieren van vrijheid. In totaal zijn vijf festivals onderzocht en hebben meer dan 1000 bezoekers van deze festivals meegewerkt aan deze studie. Uniek aan dit onderzoek was dat er zowel vragenlijsten afgenomen waren bij mensen die het festival nog moesten gaan bezoeken als bij mensen die het festival reeds verlieten. Hierdoor kon niet alleen inzicht verkregen worden in wat mensen dachten en deden op het festival, maar kon ook de vraag beantwoord worden in hoeverre er op het festival iets gebeurt wat een verandering in houding ten opzichte van vrijheid teweegbrengt.

Relations