EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Kootwijksche veld, Stroesse Heide

Cite as:

Rensink, Dr. E.; Kort, J.W. de (): Kootwijksche veld, Stroesse Heide. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x8r-5gz7

2010 Rensink, Dr. E.; Kort, J.W. de 10.17026/dans-x8r-5gz7

In november 2008 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waardestellend onderzoek uitgevoerd van een vindplaats van de Hamburgcultuur in het Kootwijksche Veld bij Stroe (gem. Barneveld). De vindplaats kwam aan het licht na het verwijderen van de bovengrond van het betreff ende perceel in 2005 door Staatsbosbeheer.
Hierdoor zijn artefacten aan het ‘nieuw’ blootgelegde maaiveld komen te liggen. De ontdekking van een vindplaats van de Hamburgcultuur aan de westfl ank van de Veluwe is bijzonder.
Niet alleen is het aantal vindplaatsen in Midden-Nederland op één hand te tellen, ook is geen ervan met behulp van moderne methoden en technieken onderzocht. Tot op heden is weinig bekend over de aard, samenstelling en landschappelijke ligging ervan in dit deel van Nederland. Naar aanleiding van deze kennislacune, maar ook in verband met de kwetsbare ligging van de vondstlaag aan het nieuw blootgelegde maaiveld, heeft de RCE er veldwerk uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats in het kader van de beschermingsagenda Regio Midden-Oost.Prehistorische jagers bij Stroe


Waardestellend onderzoek van een vindplaats van de Hamburgcultuur in het Kootwijksche Veld (gem. Barneveld)


Rapportage Archeologische Monumentenzorg 184

foto

Een project van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed