EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2013 - OViN 2013

Cite as:

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS) (): Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2013 - OViN 2013. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x9h-dsdg

2014-07-01 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS) 10.17026/dans-x9h-dsdg

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan informatie worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door Nederlanders op Nederlands grondgebied.

OViN is een voortzetting van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat van 2004 tm 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

In 2013 is een vraagstelling over bezit en gebruik van elektrische fiets aan OViN toegevoegd. De vragen over elektrische fiets voor het waarnemen van vervoermiddelenbezit in het huishouden bleek daarbij tot onduidelijkheid te leiden. Daardoor is de informatie over bezit van fietsen in huishoudens in OViN 2013 en 2014 niet goed waargenomen. De informatie over de fietsmobiliteit / fietsgebruik, zowel voor gewone fiets als elektrische fiets, in OViN 2013 en 2014 zijn wel betrouwbaar waargenomen. Met ingang van 2015 is de vraagstelling van fietsbezit in het huishouden verbeterd waardoor fietsbezit weer correct wordt waargenomen. In het addendum over fietsbezit wordt dit nader toegelicht.

Relations