EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied

Cite as:

Cohen, Dr K M (Utrecht University); Arnoldussen, Dr S (Rijksuniversiteit Groningen); Erkens, Dr G (Deltares) (): Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zbt-xcck

2014-05 Cohen, Dr K M (Utrecht University); Arnoldussen, Dr S (Rijksuniversiteit Groningen); Erkens, Dr G (Deltares) 10.17026/dans-zbt-xcck

Dit is de volledige digitale dataset bij het project ‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’, uitgevoerd door Deltares, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, in opdracht van Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De totstandkoming en documentatie van de dataset is gerapporteerd in: K.M. Cohen, S. Arnoldussen, G. Erkens, Y.T. van Popta, L.J. Taal (2014) ARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGSKAART UITERWAARDEN RIVIERENGEBIED. Deltares Rapport 1207078 + Bijlagen + Digitale bijlagen.

De dataset omvat (i) digitale kaart- en database-producten, die het projectgebied definiëren en de fysisch geografische en archeologische gegevensbasis ontsluiten (00_Projectgebieddefinitie; 10_Basiskaarten_Landschap; 20_Basiskaarten_Archeologie). Dit betreft een geologische-geomorfologische kartering van de uiterwaarden ('landschapsouderdom') en de inventaris aan archeologische gegevens (vondsten, beschermde terreinen, aandachtsgebieden) uit landelijke databanken en de gemeentelijke verwachtingskaarten (dd. 2013; voor de uiterwaarden); (ii) digitale bestanden betreffende de combinatie en berekeningsmethodiek (25_Automatisering; 30_Tussenproducten) (iii) digitale bestanden betreffende het eindproduct: de archeologische verwachtingskaart voor de uiterwaarden, voor een tijdserie van negen kaarten voor opeenvolgende archeologische perioden (van jager-verzamelaars tot in de moderne tijd) (40_Eindproducten).

Ook opgenomen zijn
- De PDF versie van het begeleidende rapport
- Een serie PDF atlassen als niet-GIS ingang tot de producten (steeds 34 bladen, schaal 1:25,000 op A2).
- PDF versies van de documenterende catalogi

Ad i en ii)
Deze digitale producten uit de dataset zijn hier via Easy DANS ontsloten. Deze vorm van ontsluiten is bedoeld voor gebruik door professionals met GIS vaardigheden. Hoofdstuk 4 van het rapport gaat uitvoerig op i) en ii) in, voor gevorderde gebruikers en onderzoekers die de digitale dataset als uitgangspunt van verdere analyse willen gebruiken. Onderdeel van de dataset is een ouderdomskaart van de uiterwaarden van het rivierengebied. Deze digitale kaart vormt voor het strookvormige gebied van de uiterwaarden een aanvulling en uitbreiding op het Digitale Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas delta (Cohen et al., 2012; URL referentie onder Relations hier onder). Zie ook het rapport, met name hoofdstukken 1 tot 5 en hoofdstuk 8.

Ad iii)
De verwachtingskaarten die het eindproduct van het project zijn, zijn voor ingangsgebruik ontsloten via het webportaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (http://www.archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/verwachtingskaart-uiterwaarden-rivierengebied). Ze zijn ook binnen het Rijkswaterstaat intranet (besloten) beschikbaar. Deze kaarten vormen voor het strookvormige gebied van de uiterwaarden een aanvulling op de indicatieve landelijke archeologische verwachtingskaart (IKAW3, Deeben et al., 2005, zie URL referentie) en bieden ten opzichte van aanliggende gemeentelijke verwachtingskaarten voor delen van de uiterwaarden een uniformer beeld (NB: ze vervangen de gemeentelijke verwachtingskaarten niet. Beide producten dienen naast elkaar gebruikt te worden). Zie ook het rapport; hoofdstukken 5 en 6 bespreken en evalueren de kaartbeelden, hoofdstuk 7 geeft handreikingen voor voorzien gebruik in diverse werkkringen (Rijkswaterstaat praktijk, archeologische praktijk, op site-niveau, en superregionaal).

De oorspronkelijke bestandsformaten zijn ESRI shapefiles, layer files en map-project files, Python scripts, MsAccess tabellen, queries, macros en VBA-custom functions.

De definitieve digitale kaartbestanden en de tabellen zijn tijdens de archivering bij DANS geconverteerd naar duurzame en toegankelijke formaten conform de 'Preferred Formats' richtlijnen van DANS. Deze formaten zijn beschikbaar gesteld in de folder 'processed - conversiebestanden'.

Relations
references
is referenced by

kaart