EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Getuigen Verhalen, Reis van de Razzia, interview met Jaap en Teddy Folst

Cite as:

Jager, MA E. J. de (Stichting Reis van de Razzia) (): Getuigen Verhalen, Reis van de Razzia, interview met Jaap en Teddy Folst. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-z5u-h3g8

2012-12-01 Jager, MA E. J. de (Stichting Reis van de Razzia) 10.17026/dans-z5u-h3g8

Op de avond van 9 november 1944 werd er een cordon rond Rotterdam en Schiedam gelegd door het Duitse leger. Alle belangrijke bruggen en strategische punten waren afgezet, trams reden niet meer en het telefoonverkeer was geblokkeerd. Op de twee daarop volgende dagen werden ruim 52.000 Rotterdammers en Schiedammers tussen de zeventien en veertig jaar oud opgepakt en afgevoerd richting Duitsland om daar dwangarbeid te verrichten in veelal beroerde omstandigheden.

De Razzia van Rotterdam is een van de grootste klopjachten die het Duits Nationaalsocialistische regime heeft gehouden. Het verzetsblad Vrij Nederland reageerde dan ook geschokt, het schreef op 14 december 1944: ‘Vijftigduizend Nederlandse mannen laten zich als schapen wegvoeren en evenzoveel vrouwen zien toe hoe hun mannen en zoons weerloos naar Hitlers slachtbank worden geleid’.

Het project Reis van de Razzia is gebaseerd op gefilmde getuigenissen van mannen die de razzia en de daaropvolgende reis hebben meegemaakt, om een hiaat in de geschiedschrijving te vullen en om inzicht te geven in de gebeurtenissen aan de hand van het thema "Handelingsruimte van een individu in een samenleving onder druk".

Jaap Folst, Teddy Folst

Jaap Folst is tijdens de razzia meegenomen en via Wezep terecht gekomen in Duitsland waar hij in Essen is tewerkgesteld. Daar heeft hij gewerkt aan de bouw van een bunker en reparaties uitgevoerd tussen de bombardementen op Essen door. Ook heeft hij daar vriendschappen met Duitsers opgevat. Zijn toenmalige vriendin, nu zijn vrouw, Teddy Folst, komt ook regelmatig in beeld en samen vertellen ze over de Nederlandse periode van de reis, zowel de razzia zelf als de terugreis naar Rotterdam vanuit Friesland.

Relations