EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Archeologische data deponeer je voortaan niet meer hier in EASY.

Deponeren kan wel via de knop ‘Add data’ in het nieuwe Data Station Archaeology: https://archaeology.datastations.nl/

Lees hier meerSearch datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

De bekendheid van DANS en zijn diensten in 2013 en 2011 onder onderzoekers, promovendi en researchmaster studenten

Cite as:

Graaf, M. van der (Pleiade Management en Consultancy BV) (): De bekendheid van DANS en zijn diensten in 2013 en 2011 onder onderzoekers, promovendi en researchmaster studenten. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zsf-hzbk

2014-01-18 Graaf, M. van der (Pleiade Management en Consultancy BV) 10.17026/dans-zsf-hzbk

In het najaar van 2011 heeft er een naambekendheidonderzoek plaatsgevonden ten behoeve van DANS. Dit onderzoek is in het najaar van 2013 herhaald. Dit in verband met de strategische prioriteit van DANS om haar naambekendheid te versterken. Deze doelstelling is voor de periode 2011 tot en met 2015 als volgt gekwantificeerd:
In 2015 is de naambekendheid van DANS en zijn diensten onder de wetenschappelijke onderzoekers en researchmaster studenten aanzienlijk togenomenen en worden deze diensten ruim voldoende gewaardeerd.
Het naambekendheidonderzoek is uitgevoerd onder drie doelgroepen in de wetenschap:
-onderzoekers (UD’s, UHD’s, hoogleraren)
-promovendi
-researchmaster studenten.
Ten opzichte van de nulmeting in 2011 zijn er in 2013 ook lectoren bevraagd en researchmaster studenten van de Universiteit Leiden.
In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van het naambekendheidonderzoek van 2013 en worden de resultaten vergeleken met de nulmeting in 2011. Het onderzoek is uitgevoerd door Pleiade Management en Consultancy, onder supervisie van Ingrid Dillo en Heidi Berkhout.

Relations