EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Bataafse Republiek. Dagverhaal en Decreten der Nationale Vergadering 1796-1798

Cite as:

Data Archiving and Networked Services (DANS) (): Bataafse Republiek. Dagverhaal en Decreten der Nationale Vergadering 1796-1798. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xbj-8ugt

2001-02 Data Archiving and Networked Services (DANS) 10.17026/dans-xbj-8ugt

De Nationale Vergadering van 1796 was de eerste openbare Nederlandse volksvertegenwoordiging. Ze gaf ook de aanzet tot de Constitutie van 1798, Nederlands eerste grondwet. Behalve dat de besluiten van de Vergadering van overheidswege gepubliceerd werden in de 'Decreeten', verscheen ook een verslag van de zittingen in dagbladachtige vorm, in het 'Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering, representeerende het Volk van Nederland'.

Relations
 
image
Afbeelding der Nationaale Vergadering, in den Hage
(Atlas van Stolk 5374 Muller 5457a)
Jan Bulthuis (draftsman, 1750-1801)
Reinier Vinkeles (engraver, 1741-1816)
Daniël Vrijdag (engraver, 1765-1822)