EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2012 - OViN 2012 versie 1.0

Cite as:

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS) (): Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2012 - OViN 2012 versie 1.0. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xba-y8yj

2013-04-01 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS) 10.17026/dans-xba-y8yj

*** Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar versie 2.0 ***

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan informatie worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door Nederlanders op Nederlands grondgebied.

OViN is een voortzetting van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat van 2004 tm 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Relations