Data Archiving and Networked Services
Search
help

Information Concerning Security Bug openSSL software
 
This week, a security bug has been found in openSSL software. This software is widely used to send information securely over internet. The online archivingssystem EASY of DANS was also affected. We have taken immediate action and this security problem has been solved for EASY. Users, for whom we have established that their passwords may have been compromised, have received an e-mail with a request to change their password.

You can find further information about this security problem on Wikipedia
 
If you have any questions, please contact Arnoud Jippes (arnoud.jippes@dans.knaw.nl).

Pyrotechnia, Of Meer dan hondertderleye Konstvermakelijcke Vuurwerken, door Daniel Manlyn, Amsterdam 1678

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der (2013), Pyrotechnia, Of Meer dan hondertderleye Konstvermakelijcke Vuurwerken, door Daniel Manlyn, Amsterdam 1678
Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-bfzi-va

PYROTECHNIA, Of Meer dan hondertderleye Konstvermakelijcke VUURWERKEN, Als Aerdige Ridders te paerdt, Vuurspouwende Draken, ... En meer andre aerdigheden. En hoe men de selve sal maken, toebereyden en stellen, neffens des selfs correcte vormen, maten en gewichten der stoffen. Vertoont voor de meeste Vorsten van Europa. Verciert met 22 koopere Figuren, tot nette aenwijsinge om gemelde Konsten gemackelijck te doen verstaen en maecken. DOOR DANIEL MANLYN, Mathematicus. t’ Amsterdam, By BALTES BOEKHOLT, Boekverkooper, voor aen op de Leydse straet. 1678.

Vertaling door Manlyn van John Babington, Pyrotechnia or, A discourse of artificiall fire-works. London 1635.

Relations
  image
Pagina 46

 

image