EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Een hofstede op De Boel in Nijmegen-Noord Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse en latere bewoning

Cite as:

Braven, J.A. den (Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten); Broeke, P.W. van den (Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten) (): Een hofstede op De Boel in Nijmegen-Noord Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse en latere bewoning. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x6g-gks4

2012-01-01 Braven, J.A. den (Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten); Broeke, P.W. van den (Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten) 10.17026/dans-x6g-gks4

In verband met de toekomstige inrichting van woonwijk Goot Oosterhout in Nijmegen-Noord heeft Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen in 2007 een archeologisch onderzoek uitgevoerd op twee aaneensluitende huisplaatsen (voorheen bekend als De Kleien Boel en De Groote Boel). Het onderzoek liep gedeeltelijk parallel met een proefsleuvenonderzoek (Db6) op aansluitende terreindelen
Het betreft hier een aantal huisplaatsen, hierbij zijn voornamelijk nederzettingsterreinen en grafvelden aangetroffen. De vondsten dateren vanaf het laat-mesolithicum tot in de late middeleeuwen, ook is er munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.