EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Archeologische data deponeer je voortaan niet meer hier in EASY.

Deponeren kan wel via de knop ‘Add data’ in het nieuwe Data Station Archaeology: https://archaeology.datastations.nl/

Lees hier meerSearch datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Hilvarenbeek Biest Beverakker Opgraving

Cite as:

Alma, X.J.F. (ADC ArcheoProjecten); Blom, E. (ADC ArcheoProjecten) (): Hilvarenbeek Biest Beverakker Opgraving. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x2y-8p7y

2012-12 Alma, X.J.F. (ADC ArcheoProjecten); Blom, E. (ADC ArcheoProjecten) 10.17026/dans-x2y-8p7y

Het onderzoek in het plangebied Beverakkers te Biest-Houtakker (gemeente Hilvarenbeek) heeft sporen van een erf uit de IJzertijd en sporen van twee achtereenvolgende erven uit de Midden- Romeinse tijd opgeleverd. Daarmee heeft het onderzoek een bijdrage geleverd aan de invulling van de oudste geschiedenis van de gemeente Hilvarenbeek in het algemeen en de dorpskern Biest- Houtakker in het bijzonder.
Met name de vondst van twee boerderijen met potstal uit de late 2e en vroege 3e eeuw n. Chr. is bijzonder te noemen omdat dergelijke boerderijen tot op heden slechts in beperkt aantal zijn opgegraven. In een recent opgegraven boerderij met potstal uit de Romeinse tijd te Veghel-De Scheiffelaar II werden voor het eerst karresporen aangetroffen die een aanwijzing vormen dat de inhoud van de potstal geregeld met een kar werd uitgereden. Het veelvuldig voorkomen van resten van de bodemschimmel Cenococcum geophilum, die kenmerkend is voor veen- en heidegronden, in de postallen te Biest-Houtakker kan gezien worden als een nieuwe aanwijzing dat deze in de Romeinse tijd op dezelfde wijze functioneerden als later in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In de potstal werd de mest en gier geregeld vermengd met organisch afval zoals stro maar ook heideplaggen, om daarna periodiek over de akkers te worden uitgereden.
Eén van deze boerderijen heeft verder aanwijzingen opgeleverd dat de wanden waren opgetrokken uit vakwerk. Verder passen de aangetroffen boerenerven in het heersende beeld van de IJzertijd en de Midden-Romeinse tijd. Het gaat om eenvoudige boerennederzettingen met een overeenkomstige materiële cultuur. Wel ziet men hoe de locale boerenbevolking gedurende de Midden-Romeinse tijd actiever begint te participeren in handelsnetwerken. Zoutcontainers zijn deels afkomstig van de Menapii in Zeeland en deels van de Morini in Noord-Frankrijk. Aardewerk uit Tienen en Tongeren in het huidige Vlaanderen is goed vertegenwoordigd, zoals gebruikelijk voor landelijke nederzettingen uit de 2e en 3e eeuw in Zuid-Nederland. Maalstenen zijn afkomstig uit het Duitse Rijnland.
Het aangetroffen aardewerk lijkt vooral te zijn verhandeld om zijn inhoud. Het betreft met name aardewerk voor transport, opslag en verwerking van goederen.Over potten en potstallen

Een archeologische opgraving van erven uit de IJzertijd en de Romeinse tijd te Biest-Houtakker, gemeente Hilvarenbeek

foto

Een project van ADC ArcheoProjecten

logo