EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta

Cite as:

Cohen, Dr. K.M. (Utrecht University); Stouthamer, Dr. E. (Utrecht University) (): Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x7g-sjtw

2012 Cohen, Dr. K.M. (Utrecht University); Stouthamer, Dr. E. (Utrecht University) 10.17026/dans-x7g-sjtw

- ENGLISH -
This digital dataset and brief explanation contains an updated reconstruction of successive channel belts in the subsurface of the Rhine-Meuse delta in the Netherlands. These channel belts were formed and abandoned by natural processes, starting ca. 9000 years ago, and affected by humans in the last two millennia. The channel belts are shallow-subsurface sand bodies that are important substrate architectural elements in the delta plain, both hydrologically and archeologically. Since 1999, Utrecht University has maintained a GIS system (K.M. Cohen, Utrecht University) storing the reconstruction. The mapping is based on borehole data (Utrecht University; Geological Survey of the Netherlands), lidar imagery (www.ahn.nl) and sedimentological and geomorphological principles. The dating is based on 14C, archaeological findings, historical sources and maps, and geological cross-cutting principles. See references for research history. The current version, produced in 2011-2012 is a completely revised and expanded 2.0 edition. A science valorization grant of NWO-ALW made this effort possible. UU, TNO Geological Survey of the Netherlands and Deltares supplied co-funding. This map succeeds earlier versions produced and partially revised since 2001. This shapefile is produced as a query from the original GIS (method: Berendsen, Cohen, Stouthamer, 2007).

-- NEDERLANDS --
Deze dataset en beknopte toelichting bevat de reconstructie van de ontwikkeling van het netwerk van stroomgordels in de Rijn-Maas delta in het Holoceen. Vanaf 9000 jaar geleden werden nieuwe riviertakken gevormd, weer verlaten en opgevolgd door jongere takken. Ook de mens heeft de vorming van het netwerk beinvloed, in de jongste millennia. De zandbanen zijn hydrologische en archeologisch belangrijke elementen in de bovenste meters van de ondergrond van de delta. Het zijn zandige grondwatervoerende zandbanen die pakketten klei en veen in de delta versnijden. Deze vorm(d)en subtiel hogere ruggen in de van nature drassige delta, waarlangs bewoning zich concentreerde en verplaatste en van waar uit ontginning begon. Op de Universiteit Utrecht wordt sinds 1999 een GIS bijgehouden waarin de reconstructie van het riviernetwerk door de tijd wordt bijgehouden (K.M. Cohen, UU; Berendsen & Stouthamer, 2001; Berendsen, Cohen & Stouthamer, 2001; 2007). Anno 2012 baseert de kartering van beddinggordels zich op (i) boorgegevens, (ii) het actueel hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) en (iii) sedimentologische en geomorfologische interpretatie principes. De datering ervan volgt met name uit (i) 14C dateringen, (ii) archeologische vondst complexen, (iii) historische bronnen, en (iv) geologische versnijdingsprincipes. De hier gedeponeerde versie is geproduceerd in 2011-2012. Het betreft een volledige herziening en aanzienlijke uitbreiding van het eerder gekarteerde gebied. Een valorisatie subsidie van NWO-ALW, aangevuld met financiering vanuit UU, TNO Geologische Dienst van Nederland en Deltares, hebben het herzieningsproject mogelijk gemaakt. De kaart volgt eerdere publieke versies (uit 2001) en interne versies van de UU (2003-2007) op.

-- REFERENCES --
Earlier versions / research history:
-Berendsen, H.J.A. & Stouthamer, E. (2000: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 161: 311-335),
-Berendsen, H.J.A., Cohen, K.M. & Stouthamer, E. (2001: Maps and Cross-sections, Chapter and addendums in Berendsen & Stouthamer, 2001: Palaeogeographic development of the Rhine-Meuse delta, The Netherlands, Assen: Koninklijke Van Gorcum, 268 p.),
-Berendsen, H.J.A., Cohen, K.M. & Stouthamer, E. (2007: International Journal of GIS, 21:589-602).

Actual version:
-K.M. Cohen, E. Stouthamer (2012) VERNIEUWD DIGITAAL BASISBESTAND PALEOGEOGRAFIE VAN DE RIJN-MAAS DELTA. Beknopte toelichting bij het Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta. Dept. Fysische Geografie. Univ. Utrecht.
-K.M. Cohen, E. Stouthamer, H.J. Pierik, A.H. Geurts (2012) Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta / Rhine-Meuse Delta Studies’ Digital Basemap for Delta Evolution and Palaeogeography. Dept. Physical Geography. Utrecht University. Digital Dataset.
http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-nqjn-zl

Relations
is format of
references
is referenced by

kaart