EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Project 'Long shadow of Sobibor' Interview 16 Rudie Cortissos

Cite as:

Selma Leydesdorff (copyright on interview), Universiteit van Amsterdam - Fac. Geesteswetenschappen; Mirjam Huffener (project manager), Stichting Sobibor; (): Project 'Long shadow of Sobibor' Interview 16 Rudie Cortissos. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x4u-qmzh

2009-11-20, 2010-05-20 Selma Leydesdorff (copyright on interview), Universiteit van Amsterdam - Fac. Geesteswetenschappen; Mirjam Huffener (project manager), Stichting Sobibor; 10.17026/dans-x4u-qmzh

Rudie Cortissos is tweemaal geïnterviewd: eenmaal voor en eenmaal tijdens het proces. De interviews staan in een transcript.

Nog geen drie jaar oud wordt Salomon (Salo) Cortissos naar het eerste van een reeks onderduikadressen gebracht. Het is eind 1941 als zijn ouders hem naar de broer van zijn vader brengen, die gemengd gehuwd is. Spoedig daarna komt hij terecht bij de familie Poort, zijn ‘onderduikvader’ heeft als Verwalter de leiding over de zaak van zijn grootvader. Veiligheidshalve wordt hij nu Rudie genoemd: Rudie Poort. Het helpt dat hij blond is en blauwe ogen heeft. Nog weer later wordt hij opgenomen in het gezin van de zus van het dienstmeisje dat voor de oorlog bij zijn ouders werkte. Hij gaat naar een christelijk lagere school en bezoekt af en toe zijn grootouders van vaderszijde die in de buurt zijn ondergedoken.

Eind 1944 gaat Rudie naar zijn laatste onderduikadres, bij Greta Knuyt op de Parnassusweg. Ook zijn vader zit hier, al anderhalf jaar, ondergedoken in een lage ruimte tussen een vloer en een plafond, maar dat komt Rudie pas in januari of februari 1945 te weten. Rudie en zijn vader overleven de oorlog. Zijn moeder wordt opgepakt en in Sobibor vermoord. Na de oorlog gaan Rudie, zijn vader en Greta Knuyt op de Minervalaan wonen.

In 1949 hertrouwt zijn vader met een Tsjechoslowaakse die hij op een zakenreis heeft leren kennen. Zijn voormalig ‘onderduikmoeder’ verdwijnt dan abrupt uit zijn leven. Met zijn stiefmoeder is het contact nooit warm geweest. Geïnterviewde Rudie Cortissos trouwt in 1961, heeft twee kinderen en vier kleinkinderen.

This interview is only available in Dutch.

Relations