EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Project 'Long shadow of Sobibor' Interview 14 Leida Keesing

Cite as:

Selma Leydesdorff (copyright on interview), Universiteit van Amsterdam - Fac. Geesteswetenschappen; Mirjam Huffener (project manager), Stichting Sobibor; (): Project 'Long shadow of Sobibor' Interview 14 Leida Keesing. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zuy-t6ap

2010-03-07 Selma Leydesdorff (copyright on interview), Universiteit van Amsterdam - Fac. Geesteswetenschappen; Mirjam Huffener (project manager), Stichting Sobibor; 10.17026/dans-zuy-t6ap

Leida (Aleida) Keesing (geboren Van Tijn) groeit als nakomertje op in een orthodox-joods gezin. Leida vertelt dat ze erg verwend werd. Op haar twaalfde jaar komt zij naast de familie Keesing te wonen. Leida spreekt met grote waardering en liefde over alle leden van het gezin. Op haar zestiende verlooft ze zich met de zoon, Guus.

Vader Keesing voorziet al vanaf 1933 dat het mis zal gaan. Hij probeert zijn familie en vrienden over te halen te emigreren. Zelf vertrekt hij met zijn echtgenote in 1939. Vanuit Amerika weet hij zijn dochter en zoon over te halen over te komen. Leida en Guus werken gedurende de oorlogstijd in Amerika heel hard. Ze hopen genoeg geld te verdienen om Leida’s familie over te laten komen.

Leida denkt heel lang dat haar ouders in Bergen-Belsen zijn omgekomen. Pas in de zestiger jaren zoekt een kennis bij het Rode Kruis uit hoe het zit. Eigenlijk wist ze weinig van de vernietigingskampen en liefst had ze het zo gehouden. Het gemis en het verdriet over wat haar familie is aangedaan, is heel groot. Liever praat zij over hoe goed en liefdevol het leven met haar gezin en schoonfamilie is geweest.

This interview is only available in Dutch.

Relations