EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Digitale uitgave van het zeemanswoordenboek van Wigardus à Winschooten (1681), de bewerking door Jacob van Lennep (1856) en de aanvullingen van T. Pan (1857)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der (): Digitale uitgave van het zeemanswoordenboek van Wigardus à Winschooten (1681), de bewerking door Jacob van Lennep (1856) en de aanvullingen van T. Pan (1857). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zjv-r7t2

2011 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der 10.17026/dans-zjv-r7t2

Wigardus à Winschooten, Seeman: Behelsende Een grondige uitlegging van de Neederlandse Konst, en Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn ontleend, en bij de beste Schrijvers deeser eeuw gevonden werden, Leiden 1681.

Jacob van Lennep, Zeemans-woordeboek, behelzende een verklaring der woorden, by de scheepvaart en den handel in gebruik en een opgave der algemeene wetsbepalingen, daartoe betrekkelijk, en der spreekwijzen, daaraan ontleend, Amsterdam 1856.

Thade Pan, Bespreking van Van Lenneps Zeemans-woordeboek, in De Recensent, Letterkundig Maandschrift (1857), pp. 330-359, 391-433.

Relations
  image image
  Frontispice Titelpagina

 

image