EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Zeeuwse boedelinventarissen, 1755-1855

Cite as:

Brusse, P.G. (Universiteit Utrecht); Neele, A. (Universiteit Utrecht) (): Zeeuwse boedelinventarissen, 1755-1855. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zf3-qfp4

2009-2010, 2011-07-01 Brusse, P.G. (Universiteit Utrecht); Neele, A. (Universiteit Utrecht) 10.17026/dans-zf3-qfp4

De twee datasets werden samengesteld uit circa 600 boedelinventarissen uit Zeeuwse Archieven. Zij bevatten geselecteerde informatie uit inventarissen van boedels in Walcheren en Schouwen-Duiveland uit drie periodes namelijk 1755-1785, 1815-1825, 1845-1855. De inventarissen betreffen huishoudens van agrariërs en middenstanders in de steden Middelburg (alleen de derde periode), Vlissingen (exclusief de eerste periode) en Zierikzee en op het platteland. De datasets zijn een directe doch selectieve weerslag van de materiële cultuur van de stads- en plattelandsbevolking.
Het onderzoek naar materiële cultuur maakte deel uit van het NWO-project 'De balans tussen stad en platteland: desurbanisatie en de opkomst van een agrarische samenleving, Zeeland 1700-1860’. Daarin werd gepoogd helderheid te brengen in de veranderende economische, politieke en culturele verhoudingen tussen de stad en het platteland in het licht van de ontstedelijking. Het doel van het project was om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een desurbanisatiemodel en een nieuwe visie op de geschiedenis van Nederland.