EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Archeologische data deponeer je voortaan niet meer hier in EASY.

Deponeren kan wel via de knop ‘Add data’ in het nieuwe Data Station Archaeology: https://archaeology.datastations.nl/

Lees hier meerSearch datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Thematische collectie: Onderzoeken naar de woningmarkt ( WoON en WBO)

Cite as:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - BZK; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - VROM; Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS (): Thematische collectie: Onderzoeken naar de woningmarkt ( WoON en WBO). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-27e-r9y3

2011 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - BZK; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - VROM; Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS 10.17026/dans-27e-r9y3

Het WoonOnderzoek Nederland (WoON) is een onderzoeksmethode om woonwensen en woonomstandigheden in kaart te brengen. Het onderzoek vervangt vanaf 2006 het WoningBehoefte Onderzoek (WBO) en de Kwalitatieve Woningregistratie (KWR). Sinds 1964 leverden deze onderzoeken de basisinformatie over wonen. Het WoON geeft inzicht in onder andere de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonlasten, de woonwensen, de woning en de woonomgeving.

Voor medewerkers van overheidsinstellingen en universiteiten is het belangrijk om die versie van het bestand aan te vragen die speciaal voor hen samengesteld is. Medewerkers van andere instellingen kunnen de versie voor overige partijen aanvragen. Studenten kunnen uitsluitend een aanvraag indienen via docent of stagebegeleider. Het is noodzakelijk dat de aanvraag ingediend wordt met het officiële e-mail adres van de organisatie waar de aanvrager werkzaam is.
Sinds release 1.5 van 2009 wordt voor de beschikbaarstelling van het bestand niet langer onderscheid gemaakt naar overheid, universiteiten en overige partijen. Om privacy-redenen zijn de vierpositie postcodes en de buurtindelingen niet meer beschikbaar, en zijn leeftijden ingedeeld in klassen.

Overzicht datasets Onderzoeken naar de woningmarkt ( WoON en WBO)

 

WBO1998: release 1.0 - WoningBehoefteOnderzoek 1998

WBO2002: release 1.0 - WoningBehoefteOnderzoek 2002 (voor overheid en universiteiten)

WBO2002: release 1.0 - WoningBehoefteOnderzoek 2002 (voor overige partijen)

 

WoON2006, module Sociaal-fysiek, release 1.0

WoON2006: release 1.1 - Woononderzoek Nederland (voor overheid en universiteiten)

WoON2006: release 1.1 - Woononderzoek Nederland (voor overige partijen)

WoON2006: release 1.2 - Woononderzoek Nederland (voor overheid en universiteiten)

WoON2006: release 1.2 - Woononderzoek Nederland (voor overige partijen)

 

WoON2009: module Sociaal-fysiek, release 1.0

WoON2009: release 1.2 - Woononderzoek Nederland (voor overheid en universiteiten)

WoON2009: release 1.2 - Woononderzoek Nederland (voor overige partijen)

WoON2009: release 1.3 - WoonOnderzoek Nederland (voor overheid en universiteiten)

WoON2009: release 1.3 - WoonOnderzoek Nederland (voor overige partijen)

WoON2009: release 1.4 - WoonOnderzoek Nederland (voor overheid en universiteiten)

WoON2009: release 1.4 - WoonOnderzoek Nederland (voor overige partijen)

WoON2009: release 1.5 - WoonOnderzoek Nederland

 

WoON2012: release 1.0 - WoonOnderzoek Nederland 2012 (voor overheid, universiteiten en overige partijen)

WoON2012: release 1.1 - WoonOnderzoek Nederland 2012 (voor overheid, universiteiten en overige partijen)

 

WoON2015: release 1.0 - WoonOnderzoek Nederland 2015

 

WoON2018: release 1.0 - Woononderzoek Nederland 2018

WoON2018energie: release 1.0 – Energiemodule WoON2018

 

Woononderzoek Nederland 2021 - woningmarktmodule- release 1.0