EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Thematische collectie: Beveiligde microbestanden CBS en over de toegang tot CBS data

Cite as:

Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS; (): Thematische collectie: Beveiligde microbestanden CBS en over de toegang tot CBS data. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-z5j-9bkf

2011-08-17 Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS; 10.17026/dans-z5j-9bkf

Beveiligde micro-bestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS, zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is. De beveiligde microbestanden kunnen kosteloos uit EASY gedownload worden. Regelmatig komen nieuwe versies beschikbaar.

Relations

CBS_Logo_5

 

Overzicht CBS microbestanden

De CBS microbestanden in EASY zijn hier weergegeven. De procedure voor het aanvragen van een bestand is verderop te vinden onder 'Toegang tot CBS-data'.

Aktebezit Lager Onderwijs 1965
Arbeidskrachtentelling 1973
Atlas Kankersterfte in Nederland 1969-1978
Bedrijfsvoertuigen-enquête 1993
Bouwvergunningen Burgerlijke en Utiliteitsbouw 1987-2009 (exclusief 1997)
Budgetonderzoek 1978-2004 (exclusief 2001 en 2002)
Consumenten-conjuctuuronderzoek 1983 | 1992-2013 | 2014 | 2015 | 2016 
Culturele Veranderingen 2010
Dertiende Algemene Volkstelling 1960

Doorlopend Leefsituatie Onderzoek - SCP Leefsituatie Index 1986, 1989, 1990-1997, 1999, 2002, 2008, 2010
Dutch Parliamentary Election Study 2012
Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid 1993-1996
Enquête Slachtoffers Misdrijven 1993
Enquête Beroepsbevolking 1987-2012 | 2003-2012 v2 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
European Union Statistics on Income and Living Conditions 2005
Gehandicapten Wel Geteld 1971
Gezondheidsenquête | 2010-2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
ICT Gebruik Huishoudens 2001-2002, 2005-2012 | 2013
Inkomenspanelonderzoek 2001-2002, 2005-2007
Inkomenswaarderingsonderzoek 1980
Jongeren op de Arbeidsmarkt: Jongerenonderzoek Europese Gemeenschap 1982
Landbouwtelling, Arbeidskrachten 1965
Leefsituatie van Werken en Niet Werkenden 2007
Leefsituatie Allochtone Stedelingen 2004-2005
Leefsituatie Onderzoek 1974 | 1977 | 1980 | 1983 | 1986
Leefsituatie van de Nederlandse Jeugd van 13-24 jaar 1997
Leefsituatie van de Nederlandse Bevolking van 55 jaar en ouder 1976 
Leefsituatie van de Nederlandse Bevolking van 55 jaar en ouder 1982 panel-gedeelte | tehuisbewoners zelfstandig wonenden
Loonstructuur Onderzoek 2002
Mantelzorg, Informele Hulpverlening 2007-2008
Motorfiets Enquête 1992
Onderzoek Dagrecreatie 1989-1998, 1990, 1995, 2002, 2006
Onderzoek Gezinsvorming 1988, 1993, 1998, 2003, 2008
Onderzoek Jeugd en Opgroeien 2011
Onderzoek Verplaatsingsgedrag 1985-2003
Permanent Onderzoek van Leefsituatie Basis 1997-2009 | Delicten 1997-2004 | Gezondheid 1981-2009 | Jongeren 1997, 2001, 2003 | Milieu 1997-2004 | Ongevallen 1997-1998 | Participatie 1997-2004 | Politiehulp 1997-2004 | Rechtshulp Instanties 1997-2004 | Rechtshulp Slachtoffers 1997-2004| Tijdsbestedingsonderzoek 1987, 1988, 1997, 1999, 2001, 2003 | Woningbehoefte Onderzoek 1981, 1985, 1989, 1993, 1998, 1999, 2000
Personenautopanel 1985-1999
Schoolkeuze en Schoolloopbaan bij het Voortgezet Onderwijs, cohort 1964-1965, 1965-1974
Schoolloopbaan en Herkomst van Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs 1976-1982
Schoolverlatersonderzoek 2016 | 2017
Slachtoffer-enquête 1980, deel 1
Sociaal-economisch Panel Onderzoek 1984-2002
Statistiek der Verkiezingen Tweede Kamer 1982
Structuuronderzoek naar Dag- en Verblijfsrekreatie 1982
Survey Integratie Minderheden 2006 | 2011 v1 (oud) | 2011 v2 (oud) | 2011 v3 (nieuw)
Survey Integratie Nieuwe Groepen 2009
Vakantie-onderzoek 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983
Vakantiebesteding 1960
Vakanties en Uitgaan 1975 |1979
Veiligheidsmonitor Rijk 2005-2008
Volkstelling 2001 Public Use Files
Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen Schoolloopbanen cohorten 1965-2003
Vrijetijdsbesteding 1962 | 1963
Werknemersbudget Onderzoek 1975
Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015 | 2017


Toegang tot CBS-data

Onderzoekers in Nederland

De beveiligde microbestanden in EASY zijn kosteloos beschikbaar voor medewerkers en studenten van:

  • Nederlandse universiteiten, HBO's en MBO's
  • Bij wet ingestelde organisaties of instellingen voor wetenschappelijk onderzoek
  • Overige instellingen met een machtiging voor gebruik 

Onderzoekers werkzaam bij andere Nederlandse organisaties en instellingen dan de bovengenoemde, kunnen toegang tot CBS-data aanvragen via het CBS. Ook voor het raadplegen van de volledige bestanden met meer variabelen via de Onsite - of Remote Access faciliteiten van het CBS, kunt u contact opnemen met het CBS. Zie hiervoor de CBS-website over onderzoek doen met microdata.

Vanuit het buitenland / from abroad

Research institutes from outside the Netherlands first need to contact Statistics Netherlands (CBS). Please visit the CBS website on conducting research with microdata for further information.

 

Het aanvragen van CBS-data

U kunt CBS-data aanvragen door middel van een permission request via EASY.

Neem de volgende gegevens op in uw EASY-account voordat u een aanvraag indient:

  • Uw persoonlijke, zakelijke e-mailadres of studenten e-mailadres. Dit wordt gebruikt ter verificatie bij uw aanvraag
  • Uw organisatie
  • Uw functie

Vanuit het buitenland/ from abroad

Please present us the letter from Statistics Netherlands stating you are allowed to use data from Statistics Netherlands stored in EASY. The letter can be sent to info@dans.knaw.nl.

 

Geheimhoudingsverklaring

Wanneer u als student in aanmerking komt voor gebruik van de data dient u een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Studenten moeten ook de begeleider laten tekenen. U krijgt deze verklaring toegestuurd nadat u een aanvraag heeft gedaan.