EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Archeologische data deponeer je voortaan niet meer hier in EASY.

Deponeren kan wel via de knop ‘Add data’ in het nieuwe Data Station Archaeology: https://archaeology.datastations.nl/

Lees hier meerSearch datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Culturele Veranderingen in Nederland 2008 - CV'08

Cite as:

Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP; Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS; (): Culturele Veranderingen in Nederland 2008 - CV'08. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-z2s-f36j

2008 Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP; Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS; 10.17026/dans-z2s-f36j

Het doel van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is het systematisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking om inzicht te krijgen in de culturele veranderingen. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtevragen uit een aantal onderzoeken die vóór 1975 zijn gehouden en wordt in principe jaarlijks, soms tweejaarlijks, herhaald. Het steekproefaantal wordt zodanig gekozen dat de netto respons rond de 2000 personen ligt.

Het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland (CV) is een 2-jaarlijks onderzoek dat in 2008 in een samenwerkingsproject werd uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doel van het onderzoek is vaststellen welke opvattingen 'de Nederlander' heeft over samenleving en cultuur en hoe deze in de loop van de tijd zijn veranderd. Het onderzoek is sinds 1975 bijna jaarlijks en vanaf 2000 tweejaarlijks uitgevoerd. Voor het onderzoek worden personen van 16 jaar en ouder in particuliere huishoudens ondervraagd. Dit bestand is vergelijkbaar met de voorgaande versies van de SCP onderzoeken over culturele veranderingen (ook beschikbaar via DANS).

Het volledige bestand incl. aanvullende variabelen uit diverse CBS registers, kan 'onsite' of via 'remote access' bij het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS geraadpleegd worden. Deze microversie bevat een deelverzameling van de variabelen uit het volledige onderzoeksbestand.

Inhoud van de vragenlijst: Achtergrondvragen (o.a. onderwijs, betaald werk, beroep en bedrijf) - Welvaart en Sociale zekerheid - Vrijheid van meningsuiting en Geloof - Vertrouwen en Politiek - Democratie - Misdaad - Generaties en Onderwijs - Waardering voor beleid en Welzijn - Positie van de vrouw - Positie van allochtonen

Relations