EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Archeologische data deponeer je voortaan niet meer hier in EASY.

Deponeren kan wel via de knop ‘Add data’ in het nieuwe Data Station Archaeology: https://archaeology.datastations.nl/

Lees hier meerSearch datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen 2003 - SPVA 2003

Cite as:

Instituut voor Sociologisch - Economisch Onderzoek - ISEO; Erasmus Universiteit; (): Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen 2003 - SPVA 2003. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x7u-vkfm

2003-12-01 Instituut voor Sociologisch - Economisch Onderzoek - ISEO; Erasmus Universiteit; 10.17026/dans-x7u-vkfm

Survey onder groepen allochtonen afkomstig uit vluchtelingenlanden (Afghanistan, Irak, Iran, Somalie, en voormalig Joegoslavie). Dit onderzoek sluit aan bij de reguliere SPVA onderzoeken die ISEO uitvoert in het kader van het rapportage systeem ‘Toegankelijkheid en Evenredigheid’, onderzoeken die sinds 1988 plaatsvinden onder allochtone en autochtone huishoudens.

De hoofdvragenlijst is opgebouwd uit vijftien vraagblokken. Achtereenvolgens komen aan de orde: achtergrondgegevens respondent en zijn of haar gezin, het migratieproces, inburgering en taal, onderwijs, arbeid, inkomen, huisvesting, gezondheid, sociale contacten, culturele integratie, beeldvorming, godsdienst, etnische subgroepen en terugkeerwens, slotvragen en voertaal gesprek. De minivragenlijst bevat een selectie van deze blokken: achtergrondgegevens van het gezinslid, inburgering en taal, onderwijs, arbeid, inkomen en sociale contacten. Bovendien wordt gebruikgemaakt van twee aparte blokken met vragen over gezondheid en culturele integratie, die worden voorgelegd aan de partner en één inwonend kind van vijftien jaar of ouder.