EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Tijdsbestedingsonderzoek 2005 - TBO 2005

Cite as:

Sociaal en Cultureel Planbureau; (): Tijdsbestedingsonderzoek 2005 - TBO 2005. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-znn-5xvz

2005-08-01, 2005-11-14 Sociaal en Cultureel Planbureau; 10.17026/dans-znn-5xvz

Het Tijdsbestedingsonderzoek is een vijfjaarlijks onderzoek (sinds 1975) onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek bevat naast achtergrondvragen algemene vragen over tijdsbesteding. Bovendien wordt de respondent gevraagd om gedurende een week in een dagboek per kwartier bij te houden aan welke activiteiten dat besteed is.
Doel populatie: NL-bevolking van 12 jaar en ouder / Soort onderzoek: enquĂȘte / Steekproefeenheid: persoon / Entiteiten: personen / Steekproefkader: PTT-afgiftepuntenbestand; in 2005 Gemeentelijke basisadministratie (GBA) / Steekproefmethode: drietrapssteekproef: gemeente, adres, persoon; stratificatie naar gemeente in 2005: tweetrapssteekproef: postcodegebied, persoon; clusters per postcodegebied met stratificatie naar stedelijkheidgraad en regio / Verzamelmethode: mondelinge vragenlijst; vanaf 2000 computer ondersteund (CAPI); dagboek / Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en anderen / Uitvoerder veldwerk: IntomartGfK / Frequentie: vijfjaarlijks, sinds 1975 / Weging: naar leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad/stedelijkheid, plaats in het gezin (tot 2000), gezinssituatie (2000) en werkzaamheid/inkomensbron

Relations